Ikke bli bouncerateblind

Bouncerate, eller transittstoppfrekvens på norsk, er ofte et tall webredaktører og nettsideeiere synes det er viktig å følge med på og holde lavt. Men i en del tilfeller er ikke nødvendigvis dette tallet så aktuelt som mange av oss tror eller har blitt lært opp til at det er. Er du blitt bouncerateblind?

20130207-233506.jpg

At en relativt lav transittstoppfrekvens er en fordel på mange nettsider er som oftest riktig, som blant annet for nettbutikker hvor det er en selvfølge at man ønsker at den besøkende skal gjennomføre et kjøp. Og en kjøpsprosess vil alltid ta deg gjennom flere sider. Motsetningen kan være en blogg hvor lesere ofte kommer direkte inn på aktuelle innlegg via søk eller delte lenker, leser og går ut igjen uten at det i det aktuelle tilfellet er et mål i seg selv å drive leseren videre.

Hele nettsiden vs. enkeltsider
Så hva mener jeg med at vi kan bli bouncerateblinde? Ta for eksempel sidene til min arbeidsplass, http://www.standard.no. Dette er et nettsted som både skal selge standarder gjennom en nettbutikk og som skal gi faglig informasjon om standarder. Vi vil derfor naturlig som oftest ønske at den besøkende er innom mer enn én side pr. besøk. For oss er det derfor generelt sett et ønske om lav transittstoppfrekvens for hele nettstedet.

Men i motsetning til å se på statistikken for hele nettstedet kan det være jeg ser nøyere på statistikken for diverse mindre, avgrensede områder, slik som for eksempel sidene innenfor et spesifikt fagområde. En side, eller ett sett med sider, kan besøkes av en leser på to forskjellige måter: 1) Man kommer utenfra din side via søk eller en lenke eller 2) Man kommer til en side via en annen side på ditt nettsted. Og det er her jeg blant annet mener man fort kan vli bouncerateblind om man ikke tenker seg om to ganger.

Ta et eksempel med en side som har 80 % transittstoppfrekvens. Dette er ikke et bra tall. Dette betyr jo at 8 av 10 besøkende ikke går videre fra siden din. Men den har jo lenker videre, den er faglig aktuell, hva er galt? Men se nærmere på tallene dine. Hvor mange sidevisninger har siden? Kanskje 5000 sidevisninger. Hvor lang er gjennomsnittlig lesetid? 2 minutter – så de leser og studerer innholdet.

Antall innganger og % utgang
Og her kommer jeg til ett eksempel på bouncerateblindhet. På en side med 5000 unike sidevisninger kan det være at 10 personer kom direkte utenfra. Om 8 av de som kom direkte utenfra og inn på siden din går rett ut igjen får siden en transittstoppfrekvens på 80 %. Husk at transittstoppfrekvensen bare er basert på enkeltsidebesøk. For akkurat denne siden har derfor transittstoppfrekvensen mindre betydning fordi enkeltbesøkene er så få i forhold til det totale antallet sidevisninger («besøk»).

På slike sider eller avgrensede områder vil det derfor kanskje være mer interressant å se på % utgang, altså hvor mange av de besøkende som gikk ut fra nettstedet ditt fra denne siden, for har de vært innom en side før den aktuelle siden du ser på, så regnes det jo ikke med i fluktfrekvensen. Er % utgang lavt så betyr det at den besøkende fortsetter besøket via den aktuelle siden.

Dette er jo selvfølgelig en gaske forenklet fremstilling, og det kan være mange andre aspekter som er viktige å se på i tillegg. Har du andre eksempler med feil bruk av transittstoppfrekvens så kommenter gjerne.

Illustrasjon: flickr.com/sepblog

Avansert segment i Google Analytics – besøkende fra andre land

Bruk avanserte segmenter i Google Analytics for å se hva besøkende fra andre land foretar seg på sidene dine.

I dag fikk jeg en forespørsel fra en kollega om vi kunne se hva de utenalndske besøkende på nettstedet vårt foretok seg, som hvilke sider de besøkte mest, o.l. Siden jeg sleit litt med å finne ut av beste måte å gjøre dette i Google Analytics, så tenkte jeg at jeg ville dele fremgangsmåten jeg kom frem til med andre.

Lag et Avansert segment
Avanserte segmenter kan du lett lage fra alle sider under standardrapportering i Google Analytics ved å klikke på knappen Avanserte segmenter som ligger under menyen.

Lag et nytt segment i Google Analytics

For å få oversikt over alle andre besøkende enn fra Norge, bruker man parameterne:

  • Utelat: Land/territorium Velg Utelat i nedtrekksmeny
    og
  • Samsvar Med eller Eksakt: Norway.

Deretter må du sette opp utvalget Besøk uten Norway mot en beregning, og jeg har valgt å bruke Besøk. På neste del under «and» velger du derfor parameterne:

  • Inkluder: Besøk
    og
  • Større enn: 0

Du kan også teste segmentet ditt ved å klikke på Test segmentet for å sjekke om dette segmentet virker.

Test segmentet i Google Analytics

På bildet litt høyere opp kan du se teksten som kommer opp etter at jeg har klikket Test segmentet – «Dette vilkåret samsvarer med 37 679 besøk», som sees i sammenheng med det totale antalle for sidene (med alle besøkende) som er 142 255 besøk. Dette kan du blant annet sjekke ut om er riktig i Analytics ved å sjekke oversikten over demografien til de besøkende på den ordinære oversikten.

Husk å lagre segmentet!

Huk av for segmentet du har laget og klikk på Bruk

For å bruke segmentet når du ser på nettstedsstatistikken må du huske å huke av for det segmentet du ønsker å bruke og klikke på knappen Bruk.

Flere besøk gir ikke nødvendigvis bedre besøk

Å få flere besøkende til en nettside er det mange som har som mål. Men har du tatt noen kurs eller vært på foredrag om nettbruk (eller du bare er supersmart av deg selv) så vet du at dette ikke bør eller skal være et mål i seg selv. Et foredrag jeg var på i fjor sa det så bra: HITS = How Idiots Track Success. Nå har jeg selv opplevd å se dette i «virkeligheten».

Men det er jo så mye enklere å tenke «bare vi får trafikk til sidene, så…». Og jeg skal ikke se bort i fra at jeg tidligere tenke slik jeg også. Og kanskje fremdeles innimellom i svake øyeblikk.

Det som er interessant er at jeg nå har fått et supert innblikk i medaljens bakside på min egen arbeidsplass. Synlighet har vært et fokusområde de siste årene, og det kan se ut som om vi har klart dette til en viss grad. Problemet er bare hva den nye trafikken gir oss?

Google Analytics statistikk

Besøkstall OG transittstoppfrekvens øker…

I 2012 har vi i gjennomsnitt økt besøkende til siden med nesten 17 % i mnd. i forhold til 2011. Antall besøk har økt jevnt de siste årene, men ikke med et slikt hopp som det siste året, ergo har det skjedd noe. Akkurat hva det er som har gitt oss mer besøk er jeg foreløpig usikker på da jeg foreløpig ikke har funnet noe spesifikt som har økt, da forholdstall mellom organisk søk, betalt søk, henvisninger og direkte trafikk ser ganske likt ut som ellers. Men fokuset på økt synlighet, med det arbeidet som er gjort der, er jo selvfølgelig en god, generell forklaring.

Flere besøk ga dårlige tall
Poenget med denne blogposten er tallene som disse 17 % med nye besøkende gir oss i statistikken.

Transittstoppfrekvens (bouncerate):
Har økt fra en gjennomsnittlig 32 % de siste årene til 38 % i 2012, noe som sier at flere besøkende bare ser på en side og så går ut igjen. Vi klarer ikke å holde på de besøkende like bra. Spørsmålet er om det er de «nye» besøkende som generelt trekker denne prosenten opp eller om det har blitt en generell trend.

Kjøp (konverteringer)
Har sunket fra et gjennomsnitt på oppunder ca 2 % tidligere år til 1,7 % i 2012, noe som sier at færre besøkende i forhold til det totale besøksantallet ender på en kvitteringaside for kjøp av produkter eller kurs. Det samme kan sies som over,  gjelder dette bare de «nye» besøkende eller en generell trend?

Spennende fremover
Det som nå blir spennende er å se om våre planer for å motvirke dårlig transittstoppfrekvens og salg får en innvirkning på statistikken fremover. Transittstoppfrekvensen og salgsprosenten har vært stabilt lenge, så nå har vi fått en liten dytt i ryggen med å få forbedret tallene tilbake til utgangspunktet igjen. Og kanskje deretter forbedre enda mer etterhvert?

En ting er i alle fall helt klart for meg nå etter selv å ha opplevd det – flere besøk  trenger ikke å gi bedre besøk.

Har du noen egne eksempler eller innspill setter jeg stor pris på om du deler det med meg.

/ Line

OBS! Tallene i denne blogposten er orverordnet statistikk fra Google Analytics, og må sees i sammenheng med flere faktorer. Min bedrifts nettsted er sammensatt av flere forskjellige organisasjoner og deler og har ikke bare salg som mål, men er også blant annet et informasjonstungt nettsted.