Avansert segment i Google Analytics – besøkende fra andre land

Bruk avanserte segmenter i Google Analytics for å se hva besøkende fra andre land foretar seg på sidene dine.

I dag fikk jeg en forespørsel fra en kollega om vi kunne se hva de utenalndske besøkende på nettstedet vårt foretok seg, som hvilke sider de besøkte mest, o.l. Siden jeg sleit litt med å finne ut av beste måte å gjøre dette i Google Analytics, så tenkte jeg at jeg ville dele fremgangsmåten jeg kom frem til med andre.

Lag et Avansert segment
Avanserte segmenter kan du lett lage fra alle sider under standardrapportering i Google Analytics ved å klikke på knappen Avanserte segmenter som ligger under menyen.

Lag et nytt segment i Google Analytics

For å få oversikt over alle andre besøkende enn fra Norge, bruker man parameterne:

  • Utelat: Land/territorium Velg Utelat i nedtrekksmeny
    og
  • Samsvar Med eller Eksakt: Norway.

Deretter må du sette opp utvalget Besøk uten Norway mot en beregning, og jeg har valgt å bruke Besøk. På neste del under «and» velger du derfor parameterne:

  • Inkluder: Besøk
    og
  • Større enn: 0

Du kan også teste segmentet ditt ved å klikke på Test segmentet for å sjekke om dette segmentet virker.

Test segmentet i Google Analytics

På bildet litt høyere opp kan du se teksten som kommer opp etter at jeg har klikket Test segmentet – «Dette vilkåret samsvarer med 37 679 besøk», som sees i sammenheng med det totale antalle for sidene (med alle besøkende) som er 142 255 besøk. Dette kan du blant annet sjekke ut om er riktig i Analytics ved å sjekke oversikten over demografien til de besøkende på den ordinære oversikten.

Husk å lagre segmentet!

Huk av for segmentet du har laget og klikk på Bruk

For å bruke segmentet når du ser på nettstedsstatistikken må du huske å huke av for det segmentet du ønsker å bruke og klikke på knappen Bruk.