Ikke bli bouncerateblind

Bouncerate, eller transittstoppfrekvens på norsk, er ofte et tall webredaktører og nettsideeiere synes det er viktig å følge med på og holde lavt. Men i en del tilfeller er ikke nødvendigvis dette tallet så aktuelt som mange av oss tror eller har blitt lært opp til at det er. Er du blitt bouncerateblind?

20130207-233506.jpg

At en relativt lav transittstoppfrekvens er en fordel på mange nettsider er som oftest riktig, som blant annet for nettbutikker hvor det er en selvfølge at man ønsker at den besøkende skal gjennomføre et kjøp. Og en kjøpsprosess vil alltid ta deg gjennom flere sider. Motsetningen kan være en blogg hvor lesere ofte kommer direkte inn på aktuelle innlegg via søk eller delte lenker, leser og går ut igjen uten at det i det aktuelle tilfellet er et mål i seg selv å drive leseren videre.

Hele nettsiden vs. enkeltsider
Så hva mener jeg med at vi kan bli bouncerateblinde? Ta for eksempel sidene til min arbeidsplass, http://www.standard.no. Dette er et nettsted som både skal selge standarder gjennom en nettbutikk og som skal gi faglig informasjon om standarder. Vi vil derfor naturlig som oftest ønske at den besøkende er innom mer enn én side pr. besøk. For oss er det derfor generelt sett et ønske om lav transittstoppfrekvens for hele nettstedet.

Men i motsetning til å se på statistikken for hele nettstedet kan det være jeg ser nøyere på statistikken for diverse mindre, avgrensede områder, slik som for eksempel sidene innenfor et spesifikt fagområde. En side, eller ett sett med sider, kan besøkes av en leser på to forskjellige måter: 1) Man kommer utenfra din side via søk eller en lenke eller 2) Man kommer til en side via en annen side på ditt nettsted. Og det er her jeg blant annet mener man fort kan vli bouncerateblind om man ikke tenker seg om to ganger.

Ta et eksempel med en side som har 80 % transittstoppfrekvens. Dette er ikke et bra tall. Dette betyr jo at 8 av 10 besøkende ikke går videre fra siden din. Men den har jo lenker videre, den er faglig aktuell, hva er galt? Men se nærmere på tallene dine. Hvor mange sidevisninger har siden? Kanskje 5000 sidevisninger. Hvor lang er gjennomsnittlig lesetid? 2 minutter – så de leser og studerer innholdet.

Antall innganger og % utgang
Og her kommer jeg til ett eksempel på bouncerateblindhet. På en side med 5000 unike sidevisninger kan det være at 10 personer kom direkte utenfra. Om 8 av de som kom direkte utenfra og inn på siden din går rett ut igjen får siden en transittstoppfrekvens på 80 %. Husk at transittstoppfrekvensen bare er basert på enkeltsidebesøk. For akkurat denne siden har derfor transittstoppfrekvensen mindre betydning fordi enkeltbesøkene er så få i forhold til det totale antallet sidevisninger («besøk»).

På slike sider eller avgrensede områder vil det derfor kanskje være mer interressant å se på % utgang, altså hvor mange av de besøkende som gikk ut fra nettstedet ditt fra denne siden, for har de vært innom en side før den aktuelle siden du ser på, så regnes det jo ikke med i fluktfrekvensen. Er % utgang lavt så betyr det at den besøkende fortsetter besøket via den aktuelle siden.

Dette er jo selvfølgelig en gaske forenklet fremstilling, og det kan være mange andre aspekter som er viktige å se på i tillegg. Har du andre eksempler med feil bruk av transittstoppfrekvens så kommenter gjerne.

Illustrasjon: flickr.com/sepblog